Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Nicklas Faritzon
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lena Martinsson   S      ordförande  
Marie Rask   S      Ledamot  
Stellan Nilsson   V      1:e vice ordförande  
Alexander Weinehall   KD      Ledamot  
Sanja Lilli Gohlke   OPOL      Ledamot  
Sandra Andersson   L      Ledamot  
Marie Edvinsson Kristiansen   M      2:e vice ordförande  
Emmelie Stackegård Hansen   M      Ledamot  
Hans-Inge Sältenberg   C      Ledamot  

Petra Hedström   S      Ersättare  
Agnetha Filipsson   S      Ersättare  
Thomas Kjerulf   S      Ersättare  
Kari Grönn   FI      Ersättare  
Fredrik Eriksson   SD      Ersättare  
Erling Karlsson   L      Ersättare  


1 av 2