Ledamöter i Folkhälsorådet - kommunala representanter

Mandatperiod
Sekreterare Terése Lomgård
Namn Organisation Ort Uppdrag
Leif Andersson   S      ordförande  
Besnik Obertinca   S      Ledamot  
Emmelie Stackegård Hansen   M      Ledamot  
Kerstin Karlsson   L      Ledamot  
Mattias Gustafsson   SD      Ledamot  

Andreas Nikkinen   MP      Ersättare  
Birgitta Laugmo   L      Ersättare  
Muhyettin Aslan   KD      Ersättare  
Rose-Marie Fagerberg   KD      Ersättare  
Sanja Lilli Gohlke   OPOL      Ersättare  


1 av 1