Ledamöter i Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Nicklas Faritzon
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lena Martinsson   S      ordförande  
Stellan Nilsson   V      1:e vice ordförande  
Marie Edvinsson Kristiansen   M      2:e vice ordförande  

Marie Rask   S      Ersättare  
Thomas Kjerulf   S      Ersättare  
Emmelie Stackegård Hansen   M      Ersättare  


1 av 1