Ledamöter i Socialnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Lena Beltramin
Namn Organisation Ort Uppdrag
Pia Tysklind   S      ordförande  
Ligia Morales Ahlgren   S      1:e vice ordförande  
Gunilla Hegardt   V      Ledamot  
Andreas Friedemann Hildebrand   KD      Ledamot  
Mattias Gustafsson   SD      Ledamot  
Hans-Robert Hansson   L      Ledamot  
Emmelie Stackegård Hansen   M      Ledamot  
Anna-Lena Carlsson   C      2:e vice ordförande  
Anders Karlsson   MP      Ledamot  

Helene Andersson Novela   S      Ersättare  
Olle Westling   S      Ersättare  
Johannes Hultin   S      Ersättare  
Joar Alvdal   FI      Ersättare  
Eugenia Eriksson   SD      Ersättare  
Birgitta Laugmo   L      Ersättare  


1 av 2