Ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Lena Beltramin
Namn Organisation Ort Uppdrag
Pia Tysklind   S      ordförande  
Ligia Morales Ahlgren   S      1:e vice ordförande  
Anna-Lena Carlsson   C      2:e vice ordförande  

Helene Andersson Novela   S      Ersättare  
Vakant   OPOL      Ersättare  
Emmelie Stackegård Hansen   M      Ersättare  


1 av 1