Historik Ledamöter i Kommunala handikapp- och pensionärsråden

Mandatperiod
Sekreterare Lena Beltramin
Namn Organisation Ort Uppdrag
Pia Tysklind   S      ordförande  
Kent Hansson   S      Ledamot  
Sandra Andersson   L      Ledamot  
Tore Lomgård   C      Ledamot  
Ulf Johansson   SD      Ledamot  

Fredrik Eriksson   SD      Ersättare  
Lars Strandlund   KD      Ersättare  
Morgan Gutke   C      Ersättare  
Simone Fischer Cederbratt   M      Ersättare  
Stein Rukin   KD      Ersättare  
Stellan Nilsson   V      Ersättare  


1 av 1