Ledamöter i Valnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ulrika Haugland
Namn Organisation Ort Uppdrag
Bengt-Göran Bergstrand   M      ordförande  
Roy Andersson   S      vice ordförande  
Bengt Magnusson   KD      Ledamot  
Sanja Lilli Gohlke   -      Ledamot  
Morgan Gutke   C      Ledamot  

Mats Granberg   S      Ersättare  
Kerstin Eriksson   V      Ersättare  
Linda Nordin   FI      Ersättare  
Hans-Robert Hansson   L      Ersättare  
Martin Samuelsson   MP      Ersättare  


1 av 1