Ledamöter i Kommunstyrelsens personalutskott

Mandatperiod
Sekreterare Ulrika Haugland
Namn Organisation Ort Uppdrag
Kent Hansson   S      ordförande  
Mats Granberg   S      1:e vice ordförande  
Lars Tysklind   L      2:e vice ordförande  
Marie Edvinsson Kristiansen   M      Ledamot  

Leif Andersson   S      Ersättare  
Lena Martinsson   S      Ersättare  
Åsa Torstensson   C      Ersättare  
Bengt Bivrin   MP      Ersättare  


1 av 1