Ledamöter i Kommunala pensionärs- och funkisråden

Mandatperiod
Sekreterare Lena Beltramin
Namn Organisation Ort Uppdrag
Pia Tysklind   S      ordförande  
Emmelie Stackegård Hansen   M      vice ordförande  
Bengt Bivrin   MP      Ledamot  
Kent Hansson   S      Ledamot  
Sandra Andersson   L      Ledamot  
Tore Lomgård   C      Ledamot  

Fredrik Eriksson   SD      Ersättare  
Morgan Gutke   C      Ersättare  
Muhyettin Aslan   KD      Ersättare  
Stellan Nilsson   V      Ersättare  


1 av 1