Ledamöter i Krisledningsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ulrika Haugland
Namn Organisation Ort Uppdrag
Kent Hansson   S      ordförande  
Lars Tysklind   L      vice ordförande  
Mats Granberg   S      Ledamot  
Marie Edvinsson Kristiansen   M      Ledamot  

Bengt Bivrin   MP      Ersättare  
Leif Andersson   S      Ersättare  
Lena Martinsson   S      Ersättare  
Åsa Torstensson   C      Ersättare  


1 av 1