Ledamöter i Miljö- och byggnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ulla Hedlund
Namn Organisation Ort Uppdrag
Peter Sövig   S      ordförande  
Lena Sundberg   S      Ledamot  
Lars Åke Karlgren   V      1:e vice ordförande  
Bjarni Össurarson   KD      Ledamot  
Sven Nilsson   SD      Ledamot  
Kerstin Karlsson   L      Ledamot  
Dag Wersén   M      2:e vice ordförande  
Morgan Gutke   C      Ledamot  
Bengt Bivrin   MP      Ledamot  

Bengt Simonsson Fröjd   S      Ersättare  
Leif Andersson   S      Ersättare  
Kerstin Eriksson   V      Ersättare  
Stein Rukin   KD      Ersättare  
Niclas Andersson   SD      Ersättare  
Sture Fredriksson   L      Ersättare  


1 av 2