Ledamöter i Kultur- och fritidsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Jessica Corneliusson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Mats Granberg   S      ordförande  
Åsa Torstensson   C      vice ordförande  
Kerstin Karlsson   L      Ledamot  
Lena Martinsson   S      Ledamot  

Lars Åke Karlgren   V      Ersättare  
Marie Edvinsson Kristiansen   M      Ersättare  


1 av 1