Ledamöter i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Peter Sövig   S      ordförande  
Lars Åke Karlgren   V      1:e vice ordförande  
Dag Wersén   M      2:e vice ordförande  

Lena Sundberg   S      Ersättare  
Kerstin Eriksson   V      Ersättare  
Morgan Gutke   C      Ersättare  


1 av 1