Hans-Robert Hansson
Namn Hans-Robert Hansson
Organisation L
Mobil 070-373 86 50/070-669 02 05
E-post hans-robert.hansson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2022-04-06 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-30
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2012-10-25 - 2013-08-29
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Omsorgsnämnden   2005-10-20 - 2006-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott   2005-10-21 - 2006-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämnden   2004-01-01 - 2006-12-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31