Mats Granberg
Namn Mats Granberg
Organisation S
Telefon 0526-120 18
Mobil 070-263 57 05
E-post mats.granberg@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidie   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning   2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2015-03-26 - 2015-11-12
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljö- och byggnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31