Ingen bild
Namn Bertil Olin
Organisation L
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2011-01-01 - 2012-08-30
Barn- och utbildningsnämnden   2010-04-16 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2012-08-30
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Omsorgsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott   2003-01-01 - 2006-12-31