Ingen bild
Namn Barbro Reinholdsson
Organisation C
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott   2003-11-17 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen   2003-01-01 - 2006-12-31