Bengt-Göran Bergstrand
Namn Bengt-Göran Bergstrand
Organisation M
Mobil 072-513 34 90
E-post bengt-goran.bergstrand@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden   2020-06-16 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2012-11-29 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Miljö- och byggnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljö- och byggnämnden   2010-05-20 - 2010-12-31
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2016-12-31
Omsorgsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott   2003-01-01 - 2006-12-31
Socialnämnden   2017-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2004-01-01 - 2006-12-31