Marie Rask
Namn Marie Rask
Organisation S
Telefon 0526-155 75
Mobil 070-234 28 21
E-post marie.rask@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2020-02-13 - 2022-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2019-01-24 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2020-02-13
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunstyrelsen   2015-02-26 - 2016-02-25