Hans-Inge Sältenberg
Namn Hans-Inge Sältenberg
Organisation C
Mobil 070-597 88 97
E-post hans-inge.saltenberg@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Valberedning   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31