Anna-Lena Carlsson
Namn Anna-Lena Carlsson
Organisation C
Telefon 0526-310 45
Mobil 070-624 41 43/070-609 13 41
E-post anna-lena.carlsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-30
Socialnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-30
Tidigare uppdrag Period
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2015-09-10 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2017-01-01 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärssråden   2015-01-01 - 2016-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2021-03-25
Kommunstyrelsen   2015-09-10 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2007-01-01 - 2010-12-31
Omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2016-12-31
Omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Omsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2016-12-31
Omsorgsnämndens myndighetsutskott   2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden   2017-01-01 - 2018-12-31
Socialnämndens arbetsutskott   2017-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31