Elisabeth Johansson
Namn Elisabeth Johansson
Organisation C
Telefon 0526-241 11
Mobil 070-564 99 64
E-post elisabeth.r.johansson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-11-22 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2018-11-22
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2015-09-10 - 2018-12-31
Omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31