Tore Lomgård
Namn Tore Lomgård
Organisation C
Mobil 070-777 38 57
E-post tore.lomgard@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2022-12-30
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2019-06-18 - 2022-10-14
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-06-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljö- och byggnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Miljö- och byggnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31