Ingen bild
Namn Jan Vidar Seljegren
Organisation S
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutskott   2007-01-01 - 2010-12-31
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-09-19
Kommunfullmäktige   2017-03-02 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2019-09-19
Kommunstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2007-01-01 - 2010-12-31
Miljö- och byggnämnden   2004-01-01 - 2006-12-31
Omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2016-12-31
Socialnämnden   2017-01-01 - 2018-12-31
Socialnämndens arbetsutskott   2017-10-19 - 2018-12-31
Valnämnden   2019-01-01 - 2019-09-19
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31