Ingen bild
Namn Ulf Johansson
Organisation SD
Telefon 0526-153 22
Mobil 070-251 20 51
E-post ulf.johansson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2019-12-12
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2020-06-16
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljö- och byggnämnden   2019-01-01 - 2020-06-16