Fredrik Eriksson
Namn Fredrik Eriksson
Organisation SD
Mobil 072-215 55 75
E-post fredrik.eriksson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2022-12-30
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-04-26
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31