Marie Edvinsson Kristiansen
Namn Marie Edvinsson Kristiansen
Organisation M
Telefon 0526-310 00
Mobil 076-763 41 25
E-post marie.edvinssonkristiansen@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare   2020-06-08 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2020-05-27 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott   2020-05-27 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2020-06-16 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-04-26
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2019-01-01 - 2020-05-27
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2017-01-01 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärssråden   2015-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31