Erling Karlsson
Namn Erling Karlsson
Organisation L
Telefon 0526-127 04
Mobil 070-286 94 50, 073-535 47 88
E-post erling.karlsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2016-12-31
Socialnämnden   2017-01-01 - 2018-12-31