Britt Eriksson
Namn Britt Eriksson
Organisation C
Telefon 0526 - 220 29, arb 191 98
Mobil 073-084 06 16
E-post britt.eriksson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-30
Tidigare uppdrag Period
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2017-03-30 - 2018-12-31
Omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2016-12-31
Socialnämnden   2017-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31