Ingen bild
Namn Sten Brodén
Organisation V
Telefon 0526-320 66
Mobil 070-630 01 79
E-post sten.broden@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Valberedning   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige   2016-02-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen   2007-01-01 - 2010-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2008-03-01 - 2010-12-31
Omsorgsnämnden   2012-02-16 - 2014-12-31
Omsorgsnämnden   2007-01-01 - 2009-11-26
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31