Anders Karlsson
Namn Anders Karlsson
Organisation MP
Mobil 070-216 13 37
E-post anders.karlsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-30
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2020-10-29 - 2021-04-29
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2017-01-01 - 2018-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärssråden   2015-01-01 - 2016-12-31
Kommunfullmäktige   2017-09-21 - 2018-10-14