Ingen bild
Namn Pia Tysklind
Organisation S
Telefon 0526-192 36
Mobil 070-254 46 28
E-post pia.tysklind@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2022-12-30
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2020-09-24 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-30
Socialnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-30
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2017-03-02
Barn- och utbildningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2004-09-16 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2004-09-16
Barn- och utbildningsnämndens myndighetsutskott   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2015-12-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-03-02
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2015-02-26
Kommunstyrelsen   2007-01-01 - 2009-04-23
Socialnämnden   2017-09-21 - 2018-12-31