Kent Hansson
Namn Kent Hansson
Organisation S
Telefon 0526-143 47
Mobil 070-342 75 91
E-post kent.hansson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Gruppledare   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2022-12-30
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2017-03-02 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2017-03-02 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2017-03-02 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens presidium   2015-01-01 - 2018-12-31