Linda Nordin
Namn Linda Nordin
Organisation FI
Mobil 073–55 36 647
E-post linda.nordin@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-02-14 - 2020-09-24