Ingen bild
Namn Thomas Elgestål
Organisation S
Mobil 073-321 37 67
   
Uppdrag Period
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2020-02-25 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2020-02-13 - 2021-09-09