Ingen bild
Namn Angela Sörensson
Organisation M
   
Uppdrag Period
Miljö- och byggnämnden   2021-04-29 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period