Ingen bild
Namn Allan Josefsson
Organisation M
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott   2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige   2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen   2008-10-30 - 2010-12-31
Kommunstyrelsen   2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämnden   2004-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämndens presidium   2007-01-01 - 2010-12-31