Ingen bild
Namn Jörgen Molin
Organisation M
Telefon 0526-155 77, 283 71
Mobil 072-727 37 40
E-post jorgen.molin@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2020-06-16 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedningen   2008-10-30 - 2010-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2007-01-31
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott   2003-01-01 - 2006-12-31
Folkhälsorådet - kommunala representanter   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige   2004-05-26 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2020-06-16
Kommunstyrelsen   2012-03-22 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2011-01-01 - 2012-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2011-01-01 - 2012-05-09
Omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2019-01-01 - 2019-12-12