Stellan Nilsson
Namn Stellan Nilsson
Organisation V
Telefon 0526-142 50
E-post stellan.nilsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2020-02-13 - 2022-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2020-02-13 - 2022-12-31
Kommunala handikapp- och pensionärsråden   2019-01-01 - 2022-12-30
Kommunala pensionärs- och funkisråden   2019-12-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Tidigare uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2020-02-13
Barn- och utbildningsnämnden   2004-09-16 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämnden   2003-01-01 - 2004-09-16
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott   2004-09-16 - 2006-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott   2003-11-17 - 2004-09-16
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2019-01-24 - 2020-02-13
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2004-09-16 - 2006-12-31
Miljö- och byggnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31