Ingen bild
Namn Anders Olsson
Organisation L
Telefon 0526-143 00
Mobil 070-609 11 10/076-610 80 50
E-post anders.olsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2007-01-01 - 2008-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2007-01-01 - 2008-10-30
Kultur- och fritidsutskott   2008-03-01 - 2008-06-17