Lena Martinsson
Namn Lena Martinsson
Organisation S
Telefon 0526-147 06
Mobil 070-625 23 92
E-post lena.martinsson@stromstad.se
   
Uppdrag Period
Barn- och utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-12-31
Arvodesberedning   2017-12-14 - 2018-04-26
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-31
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Miljö- och byggnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljö- och byggnämnden   2008-11-20 - 2010-12-31
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31